تاريخ : سه شنبه 20 تير 1391 | 1:19 | نویسنده : روابط عمومی بنیاد دعبل خزاعی بوشهر

* رسول اکرم صلی الله علیه وآله: هیچ چیز نزد خداوند محبوب تر و دوست داشتنی تر از جوان توبه کار نیست.( توبه زیباست، اما از جوان زیباتر)

* رسول اکرم صلی الله علیه وآله: خداوند عاشق جوانی است که جوانی خود را در راه طاعت خداوند به سر برَد.

* رسول اکرم صلی الله علیه وآله: بهترین جوانان شما کسانی هستند که رفتارشان مانند پیران پخته و سنجیده باشد، و بدترین پیران شما کسانی هستند که مانند جوانان رفتار کنند.

* رسول اکرم صلی الله علیه و آله: هیچ جوانی در ابتدای جوانی ازدواج نمی کند مگر اینکه با این کار ناله ی شیطان را درآورد، بدینسان که شیطان فریاد کشد: وای بر من، وای بر من، این جوان دو سوم دین خود را از گزند من در امان داشت و خود را بیمه کرد؛ سپس آن حضرت افزود: لازم است در یک سوم باقی مانده تقوا پیشه کند.

* امام رضا علیه السلام: گروهی از نوجوانان به حضرت یحیی علیه السلام که درآن زمان نوجوانی بیش نبود گفتند: تو نیز بیا با ما بازی کن؛ حضرت پاسخ داد: ما برای بازی آفریده نشده ایم.